Hallo,

ik ben Nel

De microbe voor leren en ontwikkelen heb ik al van kleins af aan te pakken. Als kind speelde ik heel vaak schooltje en juffrouw. Iedereen kreeg les van mij, van mijn knuffelberen en mijn nichtje tot mijn klasgenoten en ouders toe. Ik genoot ervan om hen andere inzichten bij te brengen en nieuwe dingen aan te leren. Tot op vandaag blijft onderwijs mij dagelijks boeien! Ik vind het fantastisch om mijn job met zoveel passie te mogen uitoefenen. Het begeleiden van kinderen en jongeren, hen tot nieuwe inzichten brengen, hen dat stapje verder krijgen in hun ontwikkelproces én de fonkels in hun ogen zien wanneer ze plots de leerstof begrijpen, daar doe ik het voor!

Nel in een notendop

  • Expert in leren en studeren
  • Leerkracht – onderwijspedagoog – studiecoach
  • 10 jaar ervaring binnen onderwijs als pedagoog en leerkracht
  • 5 jaar ervaring als pedagogisch begeleider van schoolteams
  • Spreker tijdens evenementen en pedagogische studiedagen
  • Ontwikkelaar van opleidingen, workshops en lesmateriaal
  • Partner van ouders sinds 2020
  • Mama van een fantastische, maar niet altijd eenvoudige, Alix

"Want schoolsucces is
geen toeval."

Mijn visie

Als onderwijspedagoog vind ik het belangrijk om kinderen te ondersteunen, te begeleiden, te adviseren, te inspireren en uit te dagen in hun groei- en leerproces zodat zij het onderwijs op termijn zelfstandig (terug) in eigen handen kunnen nemen. Bij elke begeleiding wordt gestart vanuit het idee dat intelligentie, capaciteiten, competenties en persoonlijkheid geen vaststaande feiten zijn, maar verder kunnen ontwikkelen mits de juiste inzet, ondersteuning en begeleiding. Elk individu heeft groei- en leermogelijkheden die aansluiten bij de eigen krachten en talenten, ongeacht het eventueel verkregen ‘label’. Het is dan ook mijn doel als pedagoog om kinderen te helpen zodat sterk opgroeien gewaarborgd kan worden voor élk kind. Door de drempels samen weg te nemen wordt er gestreefd naar sterke onderwijskansen en een krachtige leeromgeving.

"

“Ik ben er van overtuigd dat elk kind de kansen moet krijgen en op de ondersteuning moet kunnen rekenen die het nodig heeft om zo het volle potentieel te ontwikkelen.”

Nel Labeeuw

Mijn krachtlijnen

Empowerment

Het versterken van de kennis en vaardigheden van het individu, zodat het opnieuw ten volle kan deelnemen aan het onderwijs. En dit op een duurzaam niveau.

Veerkracht

Dit omvat het vermogen om je aan te passen aan een moeilijke situatie en opnieuw op te veren wanneer het even minder goed gaat. De cliënt krijgt inzichten in de eigen capaciteiten, uitdagingen en leerpunten om zo sterk in de schoenen te staan en zich te kunnen wapenen in moeilijke situaties.

Daadkracht

Het vermogen om efficiënt en effectief een plan uit te voeren. Binnen de praktijk wordt ingezet op de daadkracht van eenieder door telkens een goed evenwicht te zoeken tussen denken, voelen en doen.

Eigenaarschap

“Leer het mij zelf te doen,” de beroemde uitspraak van pedagoog Maria Montessori vormt hier de kern. De praktijk wil maximaal inzetten op het zelfstandig in handen nemen van het eigen leer- en groeiproces waarbij je als individu zelf aan het stuur staat.

Dit zeggen anderen over mij:

"Nel blijft altijd rustig en past zich aan naar de noden van het kind waardoor er een vertrouwensband ontstaat. Ook naar de ouders is ze heel toegankelijk."
Leerling secundair
Sven, papa van A.
"Nel heeft onze zoon stapsgewijs de instrumenten gegeven om te leren plannen en studeren met het oog op de examens van december. De examenperiode verliep vlot en met goede resultaten zonder tekorten. Daarenboven merken we een positieve verandering in zijn werkhouding op."
Traject studiebegeleiding en studiecaching lager onderwijs
Patricia, mama van A.