Intelligentietest bij kleuters en kinderen lager onderwijs

Intelligentietest

  • Krijg meer inzicht in de cognitieve vaardigheden van je kind
  • Voor kleuters en lagere schoolkinderen
  • Inclusief intake, afname, verslag en nabespreking
  • Zowel verkorte als uitgebreide test mogelijk

Er bestaan verschillende redenen om voor een intelligentieonderzoek te kiezen. Is er een vermoeden van hoogbegaafdheid bij jouw kind? Is er een IQ-test nodig in een groter onderzoek naar autisme of ADHD? Of heb je een intelligentietest nodig om een terugbetaling te ontvangen voor logopedie? Via een intelligentietest krijg je een beeld op de intelligentie van je kind. Dit wil zeggen dat je meer te weten komt over hoe goed je kind problemen kan oplossen, kan leren, kan onthouden, … Met andere woorden: hoe gemakkelijk kan jouw kind de wereld rond zich begrijpen? Hiervoor worden een hele reeks kleine testen afgenomen die de cognitieve vaardigheden van je kind op dat moment meet.  Op eigen initiatief of na verwijzing van de school, de logopedist of CLB, kan je contact met mij opnemen voor de afname van een IQ-test.

IQ test voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar

In kaart brengen van het intelligentieniveau bij kinderen van 2,5 jaar tot 7 jaar gebeurt via de WPPSI-III. Deze test wordt gebruikt voor kinderen uit de kleuterklas.  

IQ test voor kinderen van 6 tot 17 jaar

In kaart brengen van het intelligentieniveau bij kinderen van 6 tot 17 jaar gebeurt via de WISC-V-NL. Deze test wordt gebruikt voor kinderen uit de lagere school.   

Mijn troeven

Ervaring en deskundigheid bij onderwijsondersteuning

Deskundigheid en ervaring

Studietraject op maat en eigen tempo van het kind

Traject op maat en eigen tempo

Persoonlijke aanpak bij de begeleiding van kinderen

Altijd een persoonlijke aanpak

Klaar voor een intelligentietest?

Wel je meer inzicht krijgen in de cognitieve vaardigheden van jouw kind? Ik ben graag jullie partner en bied de antwoorden waarnaar je op zoek bent.