Intelligentietest

Breng cognitief talent in kaart of ontvang een terugbetaling logopedie.

Intelligentietest

Waarom klanten kiezen voor een IQ test

M.papa van A. (4 jaar)
Lees verder
Wij kozen voor een intelligentietest voor onze dochter omdat er een hoog genoeg IQ nodig is voor de terugbetaling van haar logopediebehandeling. Op aanraden van onze logopedist namen wij contact op met Nel. Vanaf het allereerste contact was ze vriendelijk en toegankelijk naar onze dochter toe. Nel heeft ons gedurende het hele proces op een heel professionele manier begeleid. Ze gaf duidelijk uitleg over het intelligentieonderzoek en wat we konden verwachten.
N.Mama van S. (6 jaar)
Lees verder
We besloten om een intelligentietest voor onze 6-jarige zoon af te nemen omdat hij het moeilijk heeft op school. Er heerst twijfel of gewoon onderwijs wel de beste keuze is voor ons kind en of buitengewoon onderwijs misschien een betere optie is. De intelligentietest bleek een waardevol hulpmiddel te zijn bij het begrijpen van onze zoon op school. Nel creëerde een omgeving waar S. op zijn gemak was. Als ouder kregen we nadien een heel heldere uitleg bij de IQ score. We kunnen Nel alleen maar aanraden!
Previous
Next

Ontdek het potentieel van het kinderbrein en krijg inzicht in het cognitief talent van je kind

Wil je meer inzicht krijgen in de cognitieve vaardigheden van je kind? Dan is een IQ-test een waardevol hulpmiddel om het potentieel van je kind te meten en te begrijpen. Als ouder krijg je hierdoor een beter inzicht in de cognitieve capaciteiten van je kind, wat op zijn beurt kan leiden tot betere ondersteuning en begeleiding bij het leren en ontwikkelen. Of je nu vermoedt dat je kind hoogbegaafd is of je hebt een IQ-test nodig voor een terugbetaling van een behandeling logopedie? Je kunt altijd contact met mij opnemen voor meer informatie over het afnemen van een IQ-test voor jouw kind. Laten we samen hun cognitief potentieel ontdekken en benutten!

Intelligentietest bij kleuters en kinderen lager onderwijs

Na de afname van een IQ-test: 

 • kan je een terugbetaling voor een behandeling logopedie ontvangen.
 • heb je inzicht in de cognitieve sterke – en groeipunten van je kind.
 • krijg je een beter zicht op eventuele leerproblemen bij je kind.
 • kunnen de resultaten gebruikt worden om te helpen bij de diagnose van autisme, ADHD of dyslexie.
 • is het mogelijk om studiebegeleiding en bijles op maat af te stemmen op de noden van je kind.

Beschikbare IQ-testen:

 • WIPPSI-IV-NL: Intelligentietest voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 7 jaar. (peuters en kleuters)
 • WISC-V-NL: Intelligentietest voor kinderen vanaf 6 jaar tot en met 17 jaar. (lager- en secundair onderwijs)

Meer inzicht in de cognitieve vaardigheden van je kind

Inclusief afname, verslag en nabespreking

Wetenschappelijk gecertificeerde IQ-test

Voor kleuters en lagere schoolkinderen

Hoe gaan we aan de slag?

01. Neem contact met me op via het afsprakenformulier op de website of via telefoon. 

02. Ik neem zo snel mogelijk telefonisch contact met jullie op en leggen onmiddellijk een datum vast voor de IQ-afname.

03. Op de afgesproken datum wordt de IQ-test afgenomen bij mij in de praktijk. 

04. Binnen een week na de afname ontvang je van mij een gedetailleerd verslag met de IQ-resultaten. 

05. We plannen een nabesprekingsmoment in volgens jullie wensen, waar we de resultaten en het verslag bespreken.

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

Neem contact met me op via het afsprakenformulier op de website of via telefoon. 

Ik neem zo snel mogelijk telefonisch contact met jullie op en leggen onmiddellijk een datum vast voor de IQ-afname.

Op de afgesproken datum wordt de IQ-test afgenomen bij mij in de praktijk. 

Binnen een week na de afname ontvang je van mij een gedetailleerd verslag met de IQ-resultaten. 

We plannen een nabesprekingsmoment in volgens jullie wensen, waar we de resultaten en het verslag bespreken. 

En het prijskaartje?

Wist je dat sommige mutualiteiten de afname van een intelligentieonderzoek terugbetalen? Vraag dit zeker vooraf na bij jouw mutualiteit!

Intelligentieonderzoek

320
 • Wetenschappelijk erkende IQ-test: WIPPSI-IV-NL of WISC-V-NL
 • Afnametijd: 90 - 120 minuten
 • Voor kinderen van 2,5 tot 21 jaar
 • Prijs inclusief uitgebreid verslag en nabespreking op maat

Veelgestelde vragen over IQ testen

Een intelligentietest is een gestandaardiseerde, wetenschappelijke test die bedoeld is om iemands intelligentieniveau of cognitief vermogen te meten. Via een IQ-test kan je dus vaststellen hoe intelligent je kind is. Een intelligentietest bestaat uit verschillende taken die verschillende aspecten van intelligentie meten, zoals verbale vaardigheden, logisch redeneren en verwerkingssnelheid. Deze tests worden dus gebruikt om de intellectuele capaciteiten van je kind te beoordelen en worden vaak gebruikt in onderwijs en psychologie.

IQ is de afkorting voor intelligentiequotiënt en omvat een getal dat aangeeft hoe intelligent je kind is in vergelijking met leeftijdsgenoten. Wanneer je kind een IQ-score behaalt tussen 90 en 110, dan spreken we over een gemiddeld IQ. Dat betekent dat de meerderheid van de kinderen in dezelfde leeftijdscategorie van jouw kind ook een IQ-score hebben tussen 90 en 110. Kinderen die een IQ-score halen van 130 hebben een zeer hoog intelligentiequotiënt. Slechts 2,5% van de leeftijdsgenoten van deze kinderen behaalt eveneens deze score, wat uitzonderlijk is.

Kinderen kunnen doorgaans een intelligentietest afleggen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. Binnen de praktijk wordt enkel gebruik gemaakt van erkende, gestandaardiseerde intelligentietesten. Voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 6 jaar maak ik gebruik van de WIPSSI-IV-NL. Voor kinderen van 6 tot 17 jaar gebruik ik de WISC-V-NL. Deze beide testen zijn aangepast aan het ontwikkelingsniveau van je kind. Bij het afleggen van een intelligentietest wordt je kind vergeleken met leeftijdsgenoten. Dit betekent dat hun prestaties worden geëvalueerd ten opzichte van andere kinderen van dezelfde leeftijd om een beter inzicht te krijgen in hun intellectuele capaciteiten.

De duur van een intelligentietest kan variëren tussen 90 en 120 minuten. Dit omvat de tijd die nodig is om instructies te geven, de testtaken te voltooien en eventuele pauzes tussendoor. Het is belangrijk om te begrijpen dat een uitgebreide en grondige evaluatie van iemands intellectuele capaciteiten tijd en aandacht vergt.

Als ouder mag je meestal niet aanwezig zijn tijdens het intelligentieonderzoek van je kind. Tijdens het testen is het belangrijk om externe invloeden zoveel mogelijk uit te sluiten, zodat je kind zich optimaal kan concentreren op de taken. Ouders worden gevraagd om te wachten in de wachtzaal tijdens het onderzoek. Enkel in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer je kind te angstig is, kan je als ouder buiten het gezichtsveld van je kind in de testruimte wachten. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de resultaten van het onderzoek zo objectief mogelijk zijn en niet beïnvloed worden door externe factoren. Het is belangrijk om de instructies van de onderzoeker op te volgen en je kind de ruimte te geven om de test in een rustige omgeving af te leggen. Vandaar dat ook de praktijkruimte gebruikt wordt als neutrale omgeving en niet de thuis- of schoolomgeving van je kind.

Ja, het is mogelijk om je kind opnieuw te laten testen na een eerdere intelligentietest. Het is echter belangrijk om te weten dat er minstens een periode van 2 jaar tijd moet zitten tussen twee metingen. Als de hertest te snel plaatsvindt, bestaat namelijk het risico dat de nieuwe IQ-score het gevolg is van de herhaling van de test en niet van een daadwerkelijke toename van de cognitieve capaciteiten. Informeer dus zeker de onderzoeker over eerdere intelligentietests die je kind heeft afgelegd. Dit zorgt voor een nauwkeurigere interpretatie van de resultaten en voorkomt vertekening door herhalingseffecten.

Klaar voor een intelligentietest?

Wil je meer inzicht krijgen in de cognitieve vaardigheden van jouw kind? Ik ben graag jullie partner en bied de antwoorden waarnaar je op zoek bent.