Algemene voorwaarden Edukamp

Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, gelden volgende algemene voorwaarden in de relatie tussen Maud De Buck Pedagoog, Nel Labeeuw Pedagoog en de klant:

Artikel 1. De ouder/voogd schrijft steeds in voor een volledige kampweek. Inschrijven kan enkel via het online inschrijvingsformulier voor één of meerdere kampen. Na het invullen van het inschrijvingsformulier wordt een bevestigingsmail met bijhorende factuur verzonden naar de ouder/voogd.

Artikel 2. Na het ontvangen van de factuur heeft de ouder/voogd 14 kalenderdagen de tijd om de betaling uit te voeren. De inschrijving is pas definitief na de betaling van het volledige bedrag op rekeningnummer BE37 1431 0914 6828. Van zodra Maud De Buck Pedagoog of Nel Labeeuw Pedagoog het inschrijvingsgeld ontvangen hebben, wordt er een betaalbevestiging per mail naar de ouder(s)/voogd verzonden. Hou er steeds rekening mee dat een betaling enkele dagen nodig kan hebben alvorens deze verwerkt is door de bank.

Artikel 3. Het inschrijvingsgeld omvat alle kosten van de kampweek: accommodatie, materiaal, begeleiding, tussendoortjes, soep, drinken en verzekering. Een lunchpakket voor ’s middags dient door de deelnemer zelf meegebracht te worden.

Artikel 4. Bij annulatie van een kampweek dient de ouder/voogd de aanvraag tot annulatie steeds via mail door te geven aan de organisatie via advies@pedagoogmaud.be of info@nellabeeuw.be . Je ontvangt als ouder/voogd dan een bevestiging van je annulatie via e-mail. De vrijgekomen plaats wordt vervolgens aangeboden aan een andere deelnemer.

Artikel 5. Annuleren kan kosteloos tot 3 weken voor aanvang van het kamp. Bij annulatie minder dan 3 weken voor aanvang van het kamp, vragen wij een annulatievergoeding van € 125,00. Bij annuleren minder dan 1 week voor de start van het kamp, vragen wij een annulatievergoeding van € 250,00.

Artikel 6. Van zodra een kamp niet tijdig betaald wordt, ontvangt de ouder/voogd een betalingsherinnering. Maud De Buck Pedagoog en Nel Labeeuw Pedagoog behouden zich het recht de inschrijving te annuleren indien er geen reactie, betaling of annulatie volgt op de uitgestuurde betaalherinnering.

Artikel 7. De inschrijving dient betaald te zijn voor de start van de kampweek waarvoor ingeschreven. Indien hier niet aan voldaan wordt, behouden Maud De Buck Pedagoog en Nel Labeeuw Pedagoog zich het recht de inschrijving te annuleren. De deelnemer kan op dat moment niet participeren aan het kamp.

Artikel 8. Door overmacht, in uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden. Maud De Buck Pedagoog en Nel Labeeuw Pedagoog zullen in dit geval de ouder/voogd tijdig inlichten. Het betaalde inschrijvingsbedrag wordt teruggestort naar de ouder/voogd.

Artikel 9. De ouder/voogd verklaart bij toediening van medicatie gedurende de kampuren het toedieningsvoorschrift over te dragen aan Maud De Buck Pedagoog of Nel Labeeuw Pedagoog. Maud De Buck Pedagoog en Nel Labeeuw Pedagoog verklaren het geneesmiddel toe te dienen en uit te voeren volgens het voorschrift. Zonder toedieningsvoorschrift kan de medicatie niet toegediend worden. Maud De Buck Pedagoog en Nel Labeeuw Pedagoog kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

Artikel 10. Maud De Buck Pedagoog en Nel Labeeuw Pedagoog nemen tijdens het kamp foto’s van de activiteiten en de deelnemers. Enkel mits de toestemming van de ouder/voogd kunnen deze foto’s gebruikt worden voor de website, social media pagina’s of andere publicitaire doeleinden.

Artikel 11. De persoonsgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Edukamp. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie.

Artikel 12. Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

Artikel 13. Maud De Buck Pedagoog en Nel Labeeuw Pedagoog kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door deelnemers meegebrachte voorwerpen.

Artikel 14. Roken, alcohol of andere drug zijn verboden op de kamplocatie.

Artikel 15. De ouder/voogt kan een klacht of bezorgdheid rechtstreeks bespreken met Maud De Buck Pegagoog en Nel Labeeuw Pedagoog die zich engageren om met de gekregen feedback aan de slag te gaan.

Door de betaling uit te voeren voor Edukamp bevestig je bovenstaande algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaar je jouw akkoord met deze algemene voorwaarden.