Kinderen met leerachterstand leerproblemen leermoeilijkheden leerstoornis

Bijles

Want elk kind heeft het wel eens moeilijk op school.

  • Blijf bij de les voor elk vak
  • Laat je leerstoornis je schoolwerk niet bepalen
  • Geen nachten meer doorwerken voor school
  • Schitter overal, ook op school

Het moeilijk hebben op school kan verschillende oorzaken hebben: het tempo in de klas ligt te hoog, de leerstof is te moeilijk of misschien heeft je kind de juiste studiemethode nog niet gevonden. Maar ook faalangst, uitstelgedrag, autisme, … kunnen de reden zijn van leerachterstand. Soms is er meer aan de hand en spreekt men van een leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie. Wat de oorzaak ook is van de leerachterstand bij jouw kind, ik bied het traject op maat aan om je kind verder te helpen. Samen blijven we bij de les!

Vakinhoudelijke bijles

Gaan de lessen wiskunde te snel? Zijn de punten voor Frans niet zoals verwacht? Of zorgde het afstandsonderwijs door corona zorgt voor leerachterstand? De leerkracht heeft niet steeds de ruimte en de tijd om de leerstof nogmaals individueel uit te leggen of je kind ervaart het vak als te moeilijk. Heel wat kinderen ervaren zo’n schoolse (leer)achterstand zonder dat het daarbij om een stoornis hoeft te gaan. Vaak hebben deze kinderen meer oefenkansen en tijd nodig dan andere klasgenoten. Graag ga ik met je kind aan de slag en zorg ervoor dat hij bij de les blijft!

  • Lager onderwijs: ondersteuning bij technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, …
  • Secundair onderwijs: ondersteuning bij Frans, wiskunde, natuurwetenschappen, … (tot 2de middelbaar)

Leerproblemen als gevolg van een andere problematiek

Kinderen met een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, ASS, DCD, … ervaren soms moeilijheden met het leren en studeren. De leerproblemen in combinatie met de ontwikkelingsstoornis zorgen vaak voor onwetendheid en onbegrip in de omgeving. Graag ga ik met jouw kind aan de slag en geef de tools op maat waarmee ze sterker in hun schoenen leren staan.

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben het moeilijk met rekenen en ruimtelijk inzicht. Hierdoor lopen ze voor wiskunde een schoolse achterstand op die moeilijk weg te werken valt. Door de juiste strategieën aan te leren en door veel oefening raakt jouw kind al een heel eind verder in het wiskundeonderwijs én het dagelijkse leven.  

Dyslexie

Loopt het lezen, schrijfen of spellen moeizaam bij jouw kind? Of kreeg jouw kind de diagnose van dyslexie? Dyslexie is een hersenaandoening en kan jammer genoeg niet genezen worden. Wel kan een kind strategieën aangeleerd krijgen die helpen om met de dyslexie om te gaan op school, in de vrije tijd, …

Mijn troeven

Ervaring en deskundigheid bij onderwijsondersteuning

Deskundigheid en ervaring

Studietraject op maat en eigen tempo van het kind

Traject op maat en eigen tempo

Persoonlijke aanpak bij de begeleiding van kinderen

Altijd een persoonlijke aanpak

Wat klanten zeggen

Klaar voor bijles?

Het ondersteunen van een kind met een leerachterstand of leerproblemen is niet gemakkelijk en vraagt een specifieke aanpak. Geef het uit handen. Ik ben graag jullie partner en bied bijles op maat van jouw kind.